Valstybinės mokesčių inspekcijos paslaugų ir aptarnavimo kokybės apklausa

Mums labai svarbi Jūsų nuomonė apie paslaugų ir aptarnavimo kokybę Valstybinėje mokesčių inspekcijoje (toliau - VMI), todėl vykdome klientų apklausą ir būsime labai dėkingi, jei skirsite kelias minutes atsakymams į apklausos klausimus

0%
 • *

  Kokiu būdu kreipėtės į VMI Jums rūpimu klausimu?

  Pasirinkite tik vieną variantą (būdą, kuriuo kreipėtės paskutinį kartą)

  Buvau atvykęs į VMI aptarnavimo padalinį

  Skambinau į VMI klientų aptarnavimo padalinių skambučių centro telefonu 8 5 2191 777

  Skambinau Skambučių centro telefonu 1882

  Pateikiau paklausimą raštu

  Pasinaudojau VMI e.paslaugomis

  Reikiamos informacijos ieškojau VMI internetiniame puslapyje www.vmi.lt

  Parašiau žinutę VMI Facebook puslapyje

  Internetinio pokalbio metu (angliškai chat)

   Pasinaudojau virtualaus VMI asistento Simo paslaugomis

  0
 • *

  VMI aptarnavimo padalinys

  Nurodykite VMI aptarnavimo padalinį, į kurį kreipėtės

  1
 • *

  Ar Jums buvo pateiktas atsakymas į klausimą ir / arba suteikta paslauga iš karto, kai kreipėtės į VMI?

  Pasirinkite tik vieną variantą

  Taip

  Ne

  3
 • *

  Ar Jūs buvote informuotas apie tolimesnius veiksmus, reikalingus Jūsų klausimui išspręsti / paslaugai suteikti?

  Pasirinkite tik vieną variantą

  Taip

  Ne

  4
 • *

  Ar Jums suteikta reikalinga informacija buvo išsami, kai kreipėtės į VMI?

  Pasirinkite tik vieną variantą

  Taip, gavau išsamų atsakymą

  Taip

  Iš dalies

  Ne

  5
 • *

  Įvertinkite VMI aptarnavimo padalinių aptarnavimo kokybę:

  Vertinimo skalė nuo 1 iki 10 balų, kurių reikšmė 1-Visiškai nesutinku, 10-Visiškai sutinku 

  Informacijos apie VMI aptarnavimo padalinių darbo laiką pakanka

  -

  Klientų aptarnavimo laikas aptarnavimo padaliniuose patogus

  -

  VMI aptarnavimo padaliniai yra tvarkingi, švarūs

  -

  Darbuotojai išsiaiškina kliento poreikį

  -

  Rūpimas(-i) klausimas(-ai) buvo išspręstas(-i) kvalifikuotai

  -

  Darbuotojo bendravimas buvo mandagus

  -
  6
 • *

  Kaip dažnai kreipiatės į VMI raštu?

  Pasirinkite tik vieną variantą

  Kartą per mėnesį

  Kartą per pusmetį

  Kelis kartus per metus

  Kartą per metus

  Kreipiausi tik vieną kartą

  7
 • *

  Įvertinkite aptarnavimo raštu kokybę:

  Vertinimo skalė nuo 1 iki 10 balų, kurių reikšmė 1-Visiškai nesutinku, 10-Visiškai sutinku

  Raštu pateiktas atsakymas buvo išsamus (paaiškintos visos aplinkybės susijusios su pateiktu paklausimu)

  -

  Raštu pateiktas atsakymas buvo aiškus (atsakoma konkrečiai, nuosekliai, lengvai suprantamai)

  -

  Raštu pateiktame atsakyme buvo atsakyta į visus pateiktus klausimus, atsakymai pagrindžiami teisės aktų nuostatomis

  -
  8
 • *

  Atsakymo raštu pateikimo terminas mane tenkino?

  Pasirinkite tik vieną variantą

  Taip

  Ne

  9
 • *

  Kaip dažnai skambinate į VMI Skambučių centrą?

  Pasirinkite tik vieną variantą

  Kelis kartus per savaitę

  Kartą per savaitę

  Kelis kartus per mėnesį

  Kartą per mėnesį

  Keletą kartų per metus

  10
 • *

  Įvertinkite Skambučių centro teikiamų paslaugų kokybę:

  Vertinimo skalė nuo 1 iki 10 balų, kurių reikšmė 1-Visiškai nesutinku, 10-Visiškai sutinku 

  Skambučių centro darbo laikas tenkina

  -

  Skambučių centro konsultantų skambučio atsiliepimo laikas tenkina

  -

  Skambučių centro konsultantai kalba maloniai, mandagiai

  -

  Skambučių centro konsultantai išsiaiškina kliento poreikį

  -

  Skambučių centro konsultantų suteikta informacija (konsultacija) buvo aiški ir išsami

  -

  Pasitikiu Skambučių centro darbuotojų žiniomis ir kompetencija

  -
  11
 • *

  Kaip dažnai skambinate į VMI aptarnavimo padalinius? 

  Pasirinkite tik vieną variantą

  Kelis kartus per savaitę

  Kartą per savaitę

  Kelis kartus per mėnesį

  Kartą per mėnesį

  Keletą kartų per metus

  12
 • *

  Įvertinkite VMI aptarnavimo padalinio darbuotojų, teikiančių paslaugas telefonu, aptarnavimo kokybę

  Vertinimo skalė nuo 1 iki 10 balų, kurių reikšmė 1-Visiškai nesutinku, 10-Visiškai sutinku

  VMI aptarnavimo padalinio darbuotojų, teikiančių paslaugas telefonu, darbo laikas tenkina

  -

  VMI aptarnavimo padalinio darbuotojų, teikiančių paslaugas telefonu, skambučio atsiliepimo laikas tenkina

  -

  VMI aptarnavimo padalinio darbuotojai, teikiantys paslaugas telefonu, kalba maloniai, mandagiai

  -

  VMI aptarnavimo padalinio darbuotojai, teikiantys paslaugas telefonu, išsiaiškina kliento poreikį

  -

  VMI aptarnavimo padalinio darbuotojų, teikiančių paslaugas telefonu, suteikta informacija (paslauga) buvo aiški ir išsami

  -

  Pasitikiu VMI aptarnavimo padalinio darbuotojų, teikiančių paslaugas telefonu, žiniomis ir kompetencija

  -
  13
 • *

  Kaip dažnai naudojatės VMI el.paslaugomis?

  Pasirinkite tik vieną variantą

  Kelis kartus per savaitę

  Kartą per savaitę

  Kelis kartus per mėnesį

  Kartą per mėnesį

  Keletą kartų per metus

  14
 • *

  Ar Jums pakanka informacijos apie VMI teikiamas el.paslaugas?

  Pasirinkite tik vieną variantą

  Taip, pakanka

  Informacijos pakanka tik apie kai kurias el.paslaugas

  Ne, nepakanka

  15
 • *

  Kokias VMI el.paslaugų sistemas naudojate?

  Pasirinkite vieną ar daugiau variantų

  EDS (elektroninio deklaravimo sistema)

  Mano VMI (e.VMI autorizuotų elektroninių paslaugų sritis)

  I.SAF-T (elektroninis standartizuotų buhalterinės apskaitos duomenų kaupimo ir tvarkymo i.MAS posistemis)

  I.SAF (elektroninis sąskaitų faktūrų i.MAS posistemis)

  I.VAZ (elektroninių važtaraščių i.MAS posistemis)

  I.APS (nuotolinių apskaitos paslaugų smulkiajam verslui i.MAS posistemis/virtualus buhalteris)

  AIS (Akcizų informacinė sistema)

  OSS (One Stop Shop)

  EPRIS (elektroninių prašymų priėmimo sistema)

  17
 • *

  Jūsų pasiūlymai

  Ką siūlytumėte patobulinti norint pagerinti VMI el.paslaugas?

  36
 • *

  Įvertinkite VMI internetinio puslapio www.vmi.lt kokybę:

  Vertinimo skalė nuo 1 iki 10 balų, kurių reikšmė 1-Visiškai nesutinku, 10-Visiškai sutinku

  Internetiniame puslapyje (www.vmi.lt) galima lengvai rasti reikiamą informaciją

  -

  Internetiniame puslapyje (www.vmi.lt) pateikta informacija išsami ir suprantama

  -
  37
 • *

  Kaip dažnai apsilankote VMI interneto svetainėje ir ieškote naudingos informacijos?

  Pasirinkite tik vieną variantą

  Kelis kartus per savaitę

  Kartą per savaitę

  Kelis kartus per mėnesį 

  Kartą per mėnesį

  Keletą kartų per metus

  38
 • *

  Įvertinkite VMI Facebook paskyros aptarnavimo kokybę:

  Vertinimo skalė nuo 1 iki 10, kurių reikšmė 1-Visiškai nesutinku, 10-Visiškai sutinku

  Facebook paskyroje gautas atsakymas buvo išsamus, aiškus ir suprantamas

  -

  Atsakymo laikas VMI Facebook paskyroje tenkino

  -
  39
 • *

  Kaip dažnai apsilankote VMI Facebook paskyroje ir ieškote naudingos informacijos?

  Pasirinkite tik vieną variantą

  Kelis kartus per savaitę

  Kartą per savaitę

  Kelis kartus per mėnesį

  Kartą per mėnesį

  Keletą kartų per metus

  40
 • *

  Įvertinkite VMI internetinio aptarnavimo (angliškai Chat) kokybę:

  Vertinimo skalė nuo 1 iki 10 balų, kurių reikšmė 1-Visiškai nesutinku, 10-Visiškai sutinku

  Internetinio aptarnavimo konsultantai išsiaiškina kliento poreikį

  -

  Gautas atsakymas buvo išsamus, aiškus ir suprantamas

  -
  41
 • *

  Kaip dažnai naudojatės virtualaus VMI asistento Simo paslaugomis?

  Pasirinkite tik vieną variantą

  Kelis kartus per savaitę

  Kartą per savaitę

  Kelis kartus per mėnesį

  Kartą per mėnesį

  Keletą kartų per metus

  42
 • *

  Įvertinkite virtualaus VMI asistento Simo aptarnavimo kokybę:

  Vertinimo skalė nuo 1 iki 10 balų, kurių reikšmė 1-Visiškai nesutinku, 10-Visiškai sutinku

  Virtualaus asistento Simo suteikta informacija (konsultacija) pagal pasirinktą temą buvo aiški ir suprantama

  -
  43
 • *

  Vykdote veiklą pagal individualios veiklos pažymą / verslo liudijimą ir / ar esate juridinio asmens vadovas, steigėjas?

  Pasirinkite tik vieną variantą

  Taip

  Ne

  44
 • *

  Kada pradėjote vykdyti veiklą (pagal individualios veiklos pažymą / verslo liudijimą / įsteigėte juridinį vienetą)?

  Pasirinkite tik vieną variantą

  Mažiau negu prieš 2 metus

  Prieš 2-3 metus

  Prieš 3-10 metų

  Prieš 10 ir daugiau metų

  45
 • *

  Ar žinote, kad asmenys, pradėję verslą, pagal VMI nustatytą tvarką 18 mėnesių yra priskiriami prie naujų mokesčių mokėtojų?

  Pasirinkite tik vieną variantą

  Taip

  Ne, nieko apie tai nežinau

  Manęs nedomina / man neaktualu

  46
 • *

  Ar perskaitėte asmeninėje Mano VMI erdvėje pateiktą specialiai Jums, naujam mokesčių mokėtojui, skirtą informacinį pranešimą?

  Pasirinkite tik vieną variantą

  Taip

  Ne

  Nebuvau prisijungęs prie Mano VMI

  47
 • *

  Ar informacija, pateikta informaciniame pranešime, naujam mokesčių mokėtojui yra naudinga, pradedant verslą?

  Vertinimo skalė nuo 1 iki 10 balų, kurių reikšmė 1- Visiškai nenaudinga, 10-Labai naudinga

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  10

  Neturiu nuomonės

  48
 • *

  Ar buvote supažindintas (tiesiogiai, telefonu) su VMI teikiamomis elektroninėmis paslaugomis?

  Pasirinkite tik vieną variantą

  Taip

  Ne

  Man neaktualu

  Neteko bendrauti

  49
 • *

  Ar pageidautumėte seminarų, mokymų naujiems mokesčių mokėtojams aktualiais mokestiniais klausimais?

  Pasirinkite tik vieną variantą

  Taip

  Ne

  Man neaktualu

  50
 • *

  Ar esate apskaitą tvarkantis asmuo (buhalteris) / mokesčių konsultantas?

  Pasirinkite tik vieną variantą

  Taip

  Ne

  51
 • *

  Įvertinkite bendrą VMI paslaugų ir aptarnavimo kokybę:

  Vertinimo skalė nuo 1 iki 10 balų, kurių reikšmė 1-Labai bloga, 10-Labai gera

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  10

  52
 • *

  Jūsų pasiūlymai

  Ką siūlytumėte patobulinti, norint pagerinti VMI paslaugų ir aptarnavimo kokybę?

  53
 • *

  Jūsų amžius

  Pasirinkite tik vieną variantą

  Iki 25 metų

  26-35 metai

  36-64 metai

  65 ir daugiau

  55
 • *

  Saugos kodas

  Įveskite paveikslėlyje matomus simbolius.

  56
 • 57
Paskutinė atnaujinimo data: 2022-11-28